Růstový cyklus řas

Když vidíte, že vaše řasy vypadávají, nepropadejte panice! Vaše řasy, stejně jako jakékoliv vlasy a ochlupení na vašem těle, prochází přirozeným cyklem růstu.

Každý průměrný člověk má kolem 90 – 120 řas na horním víčku. Každému denně vypadne přibližně 2 – 5 řas.
Průměrně tedy 3 řasy denně, což znamená 21 řas za týden, 42 řas za dva týdny a 63 řas za tři týdny.

Proto je důležité pravidelné doplňování řas, tak aby Vaše řasy vypadaly stále krásně.

Přirozený růstový cyklus řas

Každá řasa prochází růstovým cyklem, tak aby dorostla do určité délky, vypadla a pak narostla – celý tento cyklus má 3 fáze.

Anagen (Aktivní růstová fáze)

Řasy rostou aktivně 30 až 45 dní. Délka každé řasy závisí na délce této fáze. Tato fáze trvá u každého jinak.

Katagen (Přechodná fáze)

Růst řas se zastaví a folikuly se začnou zmenšovat. Pokud řasa během této fáze vypadne nebo je silou vytažena, nedoroste ihned, protože folikul čeká s produkcí nové řasy na dokončení fáze. Katagen trvá přibližně 2 až 3 týdny.

Telogen (Klidová fáze)

O této fázi se mluví jako o fázi odpočinku. Může trvat kolem 100 dní. Fáze je charakteristická tím, že řasy vypadnou. Každá řasa je v jiné fázi růstového cyklu, proto se nemusíte bát, že by vám všechny řasy vypadaly. Růst nové řasy z folikulů, tlačí starou řasu ven, a proto vypadne.

Díky přirozenému cyklu růstu řas vydrží prodloužené řasy jen 4–6 týdnů.

Proto je důležité, abyste chodili pravidelně na doplnění řas.